Pályázati felhívás a Kolibri Színház büfé helyiségeinek üzemeltetésére

2015. 09. 09.

A Kolibri Színház pályázatot hirdetett a büfé helyiségeinek üzemeltetésére, öt éves időtartamra.
Ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 10. csütörtök, 12.00
Pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 11. péntek, 10.00

Kolibri Színház
pályázati felhívás a Kolibri Színház büfé helyiségeinek üzemeltetésére

AJÁNLATKÉRŐ
Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe
Cégnév: Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Rövidített cégnév: Kolibri Színház Nonprofit Kft.
Cím: 1061 Budapest, Jókai tér 10.
Telefon: 06-1-269-1573
E-mail: gazdasagi@kolibriszinhaz.hu
Az ajánlatokat a megadott címre kell benyújtani!

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Meghatározása: Büfé bérleti szerződés
Teljesítés helye: 1061 Budapest, Jókai tér 10.
Szerződés időtartama:
kezdete: 2015. október 1.
lejárata: 2020. augusztus 31.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő résszempontok alapján:

  1. az ellenszolgáltatás összege
  2. A Kolibri Színház igényeihez és a színházi arculathoz igazodó működési rend
  3. Referenciák

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Időpont: 2015. szeptember 10. 12.00 óra

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Időpont: 2015. szeptember 11. 10.00 óra

CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK

  • Cégkivonat, aláírási címpéldány
  • Közös pályázat esetén a kötelezettség teljesítésének egyetemleges vállalására vonatkozó nyilatkozat

EGYÉB FELTÉTELEK

  • Pályázó átlátható szervezet legyen (Lásd a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.);
  • Fővárosi Önkormányzattal és a NAV-val szemben a pályázó(k)nak ne legyen lejárt esedékességű tartozása;
  • Pályázó ne álljon végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt;
  • A pályázó cégnyilvántartásban szereplő tevékenységi körei között legalább a pályázat kiírását megelőző 1év óta szerepel a vendéglátási tevékenység (’56 TEÁOR főszám);
  • A szerződés tervezetet a pályázó magára nézve fogadja el kötelezőnek, vállalja az abban foglaltak teljesítését.

Amennyiben a jelentkezők további információkat igényelnek, azt a megadott telefonszámon elérhető Zigó Viktor gazdasági igazgatótól szerezhetik be.

Budapest, 2015. augusztus 26.

Novák János
ügyvezető igazgató

Büfé bérleti szerződés-tervezet