Színházi nevelési programunk:

Magyarországon gyakorlatilag elsőként, 2002-ben indított el a Kolibri Színház olyan programsorozatot, melynek elsődleges célja az volt és mind a mai napig az, hogy a korábban két, egymástól elváló világban létező színházi alkotó és középiskolás néző találkozzon és beszédbe elegyedjen egymással, átvitt és konkrét értelemben véve egyaránt.
Színházunk gyermek- és ifjúsági előadásai képezhetik egy ilyen párbeszéd alapját, elősegítve ezzel a Színház és a ma Fiataljai közti kapcsolatteremtést. A foglalkozásaink fókuszában olyan érvényes problémákat, kérdéseket, témákat igyekszünk körüljárásra felkínálni, amelyek a résztvevő fiatalok számára is valósak és számot tarthat érdeklődésükre.

Programjaink, a színházi nevelési foglalkozások tanulási fókusza jól behatárolható, értelmezhető és akár az iskolai tanmenethez is kapcsolható.

Ebben a párbeszédben játszik mediátori szerepet a dráma- avagy színházpedagógus, aki a nem formális pedagógia eszköztárát alkalmazva hozza létre a közös gondolkodás színterét. Programjainkat is ezek a színházpedagógus kollégák tervezik és vezetik a színház művészeinek közreműködésével.

A színházi nevelési foglalkozásaink fókuszában egy már létező produkció , művészeti produktum és olyan valós emberi problémák állnak, melyeket csak körültekintéssel, valódi odafigyeléssel és többéves, ilyen irányú tapasztalattal rendelkezve dolgozhatók fel.

Kulcsszavaink: kíváncsiság, felfedezés, kísérlet, és őszinte párbeszéd. Szeretnénk nem csupán kulturális szolgáltató intézmény lenni – célunk, hogy a színház a közönsége, és kiváltképp a felnövő generáció partnerévé váljon.

Emotikon/Kolibri Pince

Hiszen MINDENRŐL LEHET BESZÉLNI!

Intézményünk színházi nevelési koordinátora: Gyevi-Bíró Eszter

Színházunkban a színházi nevelési programokat 2001-től 2015-ig először drámatanárként, majd színházpedagógusként Végvári Viktória irányította.

Fontos tudnivalók: A foglalkozásainkra előzetes egyeztetés után várjuk a csoportokat, osztályokat tanáraikkal egyetemben. A regisztrációra a színházjegy vásárlásakor van lehetőség a szervezési osztállyal felvéve a kapcsolatot. Előadásainkat és a hozzájuk kapcsolódó színházi nevelési foglalkozásokat meghatározott korosztályoknak, évfolyamoknak tervezzük és ajánljuk. Kérjük, a megjelölt korhatárokat vegyék figyelembe a jelentkezésnél! Ezeket a programokat osztály-, vagy egymást jól ismerő közösségeknek tervezzük, minimális csoportlétszám 15 fő, maximális létszám esetenként 50 fő.

 

A színházi nevelési programok típusai:

A szakmai munka jellegének meghatározásaként, tekintettel a szakmai metódusra és a használt dramatikus elemekre, illetve az előadás előtti/utáni munkafolyamatra; a következő színházi nevelési programjaink állnak az érdeklődők rendelkezésére:

Foglalkozásvezetőink: Egervári György, Gyevi-Bíró Eszter, Hajsz Andrea, Kálócz László, Kámán Orsolya, Vidovszky György

1. Színházolvasó program:
Hogyan válik egy irodalmi mű színházi előadássá? Milyen alkotók vesznek részt abban a közös játékban, amit színháznak nevezünk? Minek van jelentése egy előadásban? Milyen titkokat rejt a színház világa? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a kisiskolásokkal a színházolvasó beszélgetéseken, foglalkozásokon. A foglalkozásokat alsó tagozatosoknak szervezzük a következő előadások után:
Macska voltam Londonban
János vitéz
Locspocs, a kis tengeri szörny
Doktor Proktor és a Holdkaméleonok
Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak
Mágikus állatok iskolája

2. Színházi előadásokat kísérő két- vagy háromlépcsős színházi nevelési programok:
Színházi nevelési programunk központi elemei az előadásokra felkészítő vagy azokat feldolgozó foglalkozások. A drámafoglalkozások idejét, szerkezetét, fókuszát az adott előadás határozza meg, közös elemük, hogy a nézők létszámához igazítva egy vagy két drámatanár munkáját majdnem minden esetben a színészek részvétele is segíti, erősíti; illetve hogy minden előadáshoz kapcsolódik foglalkozás.

A programból csak a felkészítő és csak a feldolgozó foglalkozás is kérhető. Bár egymásra épül a három lépcsőzet, nem feltétele egyik a másiknak.

A 2017/18-as évadban a következő előadásokhoz kapcsolódik színházi nevelési foglalkozás vagy teljes program:

A medve, akit Vasárnapnak hívnak
A bagoly, aki félt a sötétben

Boni és Klájd kereket old
Bunyósszív 
• Bűn és bűnhődés 

Cyber Cyrano
Helló,náci!
kettős:játék

Klamm háborúja
Mario és a varázsló
Már megint kezdik 
Minden dolgok könyve
• Mondj egy mesét

 Nincsenapám, seanyám
Rövidzárlat
Visszatérő

3. Iskolai (kihelyezett) feldolgozó órák: az iskolák igénye szerint lehetőség nyílik arra is, hogy a színházi előadás felkészítése és/vagy feldolgozása az iskolákban, iskolai tanóra keretében történjen. Az órákon egy-egy osztály vesz részt, 45 perces feldolgozást tartunk drámás eszközökkel.
Minden olyan előadásunkhoz tartozik kihelyezett foglalkozás-lehetőség, amelyhez egyébként is tartozik színházi nevelési foglalkozás, lásd: 2. pont.

 

4. Osztályterem-színházi előadások: a komplex színházi nevelési programok külön műfaját jelentik az osztályterem-színházi előadások, ahol az előadás és az azt követő beszélgetés/foglalkozás szerves egységként jelenik meg. Az előadások különlegessége, hogy osztálytermi megvalósításra készültek, tehát az előadások nagy része iskolákban, a fiatalok saját közegében jelenik meg.
Osztályterem-színházi előadások a 2017/2018-as évadban:

• Emlékezz rám!
Helló,náci!
Klamm háborúja
• Kövek
• A webáruház
• 99
Bűn és bűnhődés

5. Programok pedagógusoknak

•Hospitálás: Minden szakképzési és felsőfokú oktatási nevelési intézménybe járó tanár vagy művészcsoportot szeretettel várunk programjainkon hospitálni. Jelentkezés a közönségszervezésen vagy a színházi nevelési koordinátornál: Gyevi-Bíró Eszternél
•Nyílt próbák: Új bemutatóinkhoz nyílt próbákat szervezünk, ahol a friss előadás megismerésén kívül lehetőség nyílik az alkotókkal való találkozásra, és a készülő pedagógiai programba való betekintésre is.
•Tanárműhely: Kolibri Tanárműhelyünk 10-12 órás gyakorlati jellegű műhelymunka, mely a színházi nevelési folyamat lehetőségeit és eszköztárát mutatja be a résztvevőknek, egy-egy előadásunkon keresztül.
•Pedagógiai segédanyagok: Előadásaink iskolai feldolgozásához folyamatosan készítünk segédanyagokat. A Cyber Cyrano, a Klamm háborúja, valamint a Webáruház és a Kövek c. előadásainkhoz Kalauz készült. Teljes programunkat színházpedagógiai műsorfüzetünk tartalmazza.

Várjuk szeretettel színházunk bármelyik programján!

További információ:
Színházi nevelési koordináció: Gyevi-Bíró Eszter, 332 2585/103-as mellék
Szervezés: Pánti Éva, 311 08 70, 312 06 22

Letölthető anyagok:

Színházi nevelési programfüzet 2. kiadvány

Klamm háborúja kalauz
Cybe Cyrano kalauz