Színházi nevelési programunk:

Magyarországon gyakorlatilag elsőként, 2002-ben indított el a Kolibri Színház olyan programsorozatot, melynek elsődleges célja az volt és mind a mai napig az, hogy a korábban két, egymástól elváló világban létező színházi alkotó és középiskolás néző találkozzon és beszédbe elegyedjen egymással, átvitt és konkrét értelemben véve egyaránt.
Színházunk gyermek- és ifjúsági előadásai képezhetik egy ilyen párbeszéd alapját, elősegítve ezzel a Színház és a ma Fiataljai közti kapcsolatteremtést. A foglalkozásaink fókuszában olyan érvényes problémákat, kérdéseket, témákat igyekszünk körüljárásra felkínálni, amelyek a résztvevő fiatalok számára is valósak és számot tarthat érdeklődésükre.

Programjaink, a színházi nevelési foglalkozások tanulási fókusza jól behatárolható, értelmezhető és akár az iskolai tanmenethez is kapcsolható.

Ebben a párbeszédben játszik mediátori szerepet a dráma- avagy színházpedagógus, aki a nem formális pedagógia eszköztárát alkalmazva hozza létre a közös gondolkodás színterét. Programjainkat is ezek a színházpedagógus kollégák tervezik és vezetik a színház művészeinek közreműködésével.

A színházi nevelési foglalkozásaink fókuszában egy már létező produkció , művészeti produktum és olyan valós emberi problémák állnak, melyeket csak körültekintéssel, valódi odafigyeléssel és többéves, ilyen irányú tapasztalattal rendelkezve dolgozhatók fel.

Kulcsszavaink: integráció, kíváncsiság, felfedezés, kísérlet, és őszinte párbeszéd. Szeretnénk nem csupán kulturális szolgáltató intézmény lenni – célunk, hogy a színház a közönsége, és kiváltképp a felnövő generáció partnerévé váljon.  

Emotikon/Kolibri Pince

Hiszen MINDENRŐL LEHET BESZÉLNI!

Intézményünk színházi nevelési koordinátora: Gyevi-Bíró Eszter

Színházunkban a színházi nevelési programokat 2001-től 2015-ig először drámatanárként, majd színházpedagógusként Végvári Viktória irányította.

Fontos tudnivalók: A foglalkozásainkra előzetes egyeztetés után várjuk a csoportokat, osztályokat tanáraikkal egyetemben. A regisztrációra a színházjegy vásárlásakor van lehetőség a szervezési osztállyal felvéve a kapcsolatot. Előadásainkat és a hozzájuk kapcsolódó színházi nevelési foglalkozásokat meghatározott korosztályoknak, évfolyamoknak tervezzük és ajánljuk. Kérjük, a megjelölt korhatárokat vegyék figyelembe a jelentkezésnél! Ezeket a programokat osztály-, vagy egymást jól ismerő közösségeknek tervezzük, minimális csoportlétszám 15 fő, maximális létszám esetenként 50 fő.

A színházi nevelési programok típusai:

A szakmai munka jellegének meghatározásaként, tekintettel a szakmai metódusra és a használt dramatikus elemekre, illetve az előadás előtti/utáni munkafolyamatra; a következő színházi nevelési programjaink állnak az érdeklődők rendelkezésére:

 Foglalkozásvezetőink: Bogdán-Sákovics Eszter,  Eck Attila, Fekete Balázs, Gyevi-Bíró Eszter, Hajsz Andrea, Kámán Orsolya, Keszte Bálint

1. Színházolvasó program:
Hogyan válik egy irodalmi mű színházi előadássá? Milyen alkotók vesznek részt abban a közös játékban, amit színháznak nevezünk? Minek van jelentése egy előadásban? Milyen titkokat rejt a színház világa? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a kisiskolásokkal a színházolvasó foglalkozásokon.

A 2022/23-as évadban az alábbi előadásokhoz kapcsolódik színházolvasó program:

 • János vitéz
 • Játsszunk Háry Jánost!
 • Locspocs és a sárkánylány
 • Macska voltam Londonban
 • Mágikus állatok iskolája

2. Színházi előadásokat kísérő színházi nevelési foglalkozások:
színházi nevelési programunk legnépszerűbb formája az előadásokat kísérő előkészítő vagy feldolgozó foglalkozások. Ezek idejét, szerkezetét, fókuszát az adott előadás határozza meg, helyszíne legtöbbször a színház. Közös elemük, hogy a nézők létszámához igazítva egy, vagy két drámatanár munkáját minden esetben színészek részvétele is segíti, erősíti. Az iskolák igénye szerint lehetőség nyílik arra is, hogy a foglalkozások az iskolákban, iskolai tanóra keretében történjen és ne a színházban. Ebben az esetben az órákon egy-egy osztály vesz részt, 45 perces foglalkozást tartunk drámás eszközökkel.

A 2022/23-as évadban az alábbi előadásokhoz kapcsolódik színházi nevelési foglalkozás:

 • A méhek istene
 • A medve, akit Vasárnapnak hívnak
 • A bagoly, aki félt a sötétben
 • Az ember tragédiája
 • Áruló
 • Esznek-e a halottak epertortát?
 • Helló,náci!
 • kettős:játék
 • Klamm háborúja
 • Mario és a varázsló
 • Méhek istene
 • Óz, a varázsló
 • Sam, avagy felkészítés a családi életre
 • Tipli
 • Watergate: az időkripták rejtélye

3. Osztályterem-színházi előadások:
a színházi nevelési program külön műfaját jelentik az osztályterem-színházi előadások, ahol az előadás és az azt követő beszélgetés/foglalkozás szerves egységként jelenik meg. Az előadások különlegessége, hogy osztálytermi megvalósításra készültek, tehát az előadások nagy része iskolákban, a fiatalok saját közegében játszódik.

 • Bűn és bűnhődés
 • Helló, náci!
 • Klamm háborúja

4. Programok pedagógusoknak

•Hospitálás: Minden szakképzési és felsőfokú oktatási nevelési intézménybe járó tanár vagy művészcsoportot szeretettel várunk programjainkon hospitálni. Jelentkezés a közönségszervezésen vagy a színházi nevelési koordinátornál: Gyevi-Bíró Eszternél
•Nyílt próbák: Új bemutatóinkhoz nyílt próbákat szervezünk, ahol a friss előadás megismerésén kívül lehetőség nyílik az alkotókkal való találkozásra, és a készülő pedagógiai programba való betekintésre is.
•Tanárműhely: Kolibri Tanárműhelyünk 10-12 órás gyakorlati jellegű műhelymunka, mely a színházi nevelési folyamat lehetőségeit és eszköztárát mutatja be a résztvevőknek, egy-egy előadásunkon keresztül.
•Pedagógiai segédanyagok: Előadásaink iskolai feldolgozásához folyamatosan készítünk segédanyagokat. A Cyber Cyrano, a Klamm háborúja, valamint a Webáruház és a Kövek c. előadásainkhoz Kalauz készült. Teljes programunkat színházpedagógiai műsorfüzetünk tartalmazza.

Várjuk szeretettel színházunk bármelyik programján!

További információ:
Színházi nevelési koordináció: Gyevi-Bíró Eszter: szinhazineveles@kolibriszinhaz.hu
Szervezés: Pánti Éva, 311 08 70, 312 06 22
 

Letölthető anyagok:

Színházi nevelési programfüzet 2. kiadvány

Klamm háborúja kalauz
Cyber Cyrano kalauz