Április 11-e a költészet napja!

2016. 04. 11.

„…és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,/ már azt, hogy minden kép és költemény…” – a költészet napja alkalmából fogadjátok szeretettel Szabó Lőrinc Dsuang Dszi álma című versét!

Szabó Lőrinc 2

Szabó Lőrinc

Dsuang Dszi álma

Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi,

a mester, egy lepkére mutatott.

– Álmomban – mondta, – ez a lepke voltam

és most egy kicsit zavarban vagyok.

 

– Lepke, – mesélte, – igen, lepke voltam,

s a lepke vígan táncolt a napon,

és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi…

És felébredtem… és most nem tudom,

 

most nem tudom, – folyatta eltünődve, –

mi az igazság, melyik lehetek:

hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét

vagy a lepke álmodik engemet? –

 

Én jót nevettem: – Ne tréfálj, Dsuang Dszi!

Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! –

Ő mosolygott: – Az álombeli lepke

épp így hitte a maga igazát! –

 

Ő mosolygott, én vállat vontam.

Aztán valami mégis megborzongatott,

kétezer évig töprengtem azóta,

de egyre bizonytalanabb vagyok,

 

és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,

már azt, hogy minden kép és költemény,

azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,

a lepke őt és mindhármunkat én.

 

A valóság és nemvalóság kérdése, a realitás és illúzió határainak egymásba mosódása évezredek óta foglalkoztatja az embereket. Amit a mai digitális kor technikai nyelvén virtuális valóságnak nevezünk, jóval tágabb és összetettebb szellemtörténeti-filozófiai jelentéskörbe ágyazható. Ez a gondolati hagyomány köti össze az ősi keleti filozófiákat a modern kvantummechanikai kísérletekkel, vagy a Mátrix című kultuszfilmet Szabó Lőrinc versével…

De ugyanez az alapgondolata a Kolibri Színház kettős:játék című új előadásának is, amely egy lány és egy fiú történetén keresztül mutatja be a virtuális és a valóságos világ szembenállását és összemosódását. „Amit látsz, az csak egy béna avatár!” – kiált fel a darab kamasz főszereplője, mintha a versbéli kínai filozófust visszahangozná elbizonytalanodásában: „mi az igazság, melyik lehetek: hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét vagy a lepke álmodik engemet?”